Healy

De video is er op dit moment alleen nog in het Engels, Nederlandse ondertiteling is in ontwikkeling.

Healy is een klein apparaatje dat frequentieprogramma's biedt voor vitaliteit, welzijn en balans. Een paar programma onderdelen zijn: pijn, psyche, leren, fitness, slaap, huid en meridianen. 

 

Alles om ons heen heeft een eigen frequentie (trilling) en wetenschappers zijn erin geslaagd om de frequentie van organen en ongemakken in ons lichaam in kaart te brengen. Door middel van toedienen van micro stroom op specifieke frequenties kunnen de cellen in je lichaam weer beter in balans komen.

 

Healy meet door middel van een kwantumsensor of jouw lichaamscellen ondersteuning nodig hebben. Vervolgens stuurt de Healy de frequenties naar jouw bio-energetische veld om de balans te herstellen. Hierdoor krijg je een specifiek op jouw lichaam afgestemd frequentie programma toegediend. Healy is een een kunstmatig intelligent apparaatje dat tijdens toedienen van een programma voortdurend meet of de frequentie nog nodig is.

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat door middel van frequentie therapie de cellen weer beter gaan functioneren. Dit komt doordat de spanning van de celwand (het celmembraan) verbeterd, hierdoor kan de cel voedingsstoffen weer beter opnemen en afvalstoffen weer beter afgeven. Het gevolg daarvan is dat de energie productie verbeterd. Wat zou er in jouw lichaam gebeuren als de energie productie van je cellen zou verbeteren?

In dit filmpje zie je een ander apparaat, maar het principe van de verhoging van energie productie in de cellen is hetzelfde bij Healy.

 

In deze facebook kun je ervaringen van gewone Healy gebruikers lezen

 

Kom kennismaken met Healy. Frequentie therapie, de medicijnen van de toekomst, maar nu al beschikbaar. Gewoon thuis, bij jou op de bank.

De meest uitgebreide Healy versie bevat de volgende programma groepen:

Afwijzing van aansprakelijkheid

Healy is een medisch hulpmiddel voor pijnbehandeling (fibromyalgie, botpijn, migraine) en voor aanvullende behandeling van mentale aandoeningen zoals depressie, angst en daaraan gerelateerde slaapstoornissen. Alle overige toepassingen van Healy worden in de conventionele geneeskunde niet erkend, aangezien de werking niet volgens de gebruikelijke methodes is aangetoond. De gebezigde begrippen bevatten geen belofte van genezing, maar moeten worden gelezen als ervaringsdoelen/-bevestigingen. De toepassingen bouwen deels voort op de conventionele geneeskunde en deels op de alternatieve geneeskunde, voor wat betreft bio-energetische ondersteuning.

Geschiedenis van frequentie therapie

Frequentie therapie bestaat al heel lang. In de jaren 20 van de vorige eeuw werkt een briljante onderzoeker Royal Raymond Rife al met zeer veel succes met frequentie therapie.

In 1910 kwam het Flexner rapport uit in de Verenigde Staten. Dit rapport heeft de geschiedenis van de geneeskunde enorm beïnvloed. Zowel positief als negatief. Er was in die tijd geen standaard voor medische opleidingen, uitvoering en medische apparaten. Dit rapport, geschreven door Abraham Flexner, beschrijft nieuwe grondregels voor de medische wetenschap. Meneer Flexner had een grote weerstand tegen homeopathie en natuurlijke geneeswijzen. Hierdoor werden deze geneeswijzen niet meer erkend en konden mensen hun medische licentie kwijtraken als ze alternatieve geneeswijzen bleven beoefenen. Frequentie therapie viel hier ook onder.

Onderzoeken die aantoonden wat er allemaal mogelijk is met frequentie therapie werden vernietigd.

 

Ongeveer 20 jaar geleden werd frequentie therapie weer opnieuw ontdekt en heeft zich sindsdien steeds verder ontwikkeld.

Carolyn mcMakin, een Amerikaanse chiropractor heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.

Haar frequentie therapie protocollen worden door heel veel grote sport clubs gebruikt.